تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
زمســـتان زیباست و اســـفند برای من همیشه یك آغاز!
میوه های شادی بر شاخسار تنم سبز می شوند
و حتی باد هم به پریشانی ام خنده می زند
دلم فقط بهانه ی شوقی را كودكانه گرفته و من...
در آغوش خیالم هر كجا كه بخواهد تابش خواهم داد
اینك درونم از شـــعر... سپیــــد
و وجودم از عشق ،لبریز است...
... من یك زنم از جنس زمستان
... دلم به روشنایی آب
... و احساسم به وسعت آسمانبانوآسمانجمعه بیست و دوم اسفندماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .