تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
من در سرد ترین روزهای یک فصل پر درد
در حالی بر زمین نزول کردم که آسمان آبی بود و بارانی !
از همان روز دنیا مرا نفهمید و من نیز دنیا را
رویاهایم تا همیشه خیس خواهند ماند
و تنها دارایی ام دوست داشتن هاییست که رنگ خوشی بر دلم زده.......

بانوآسمان ... دختر برفها


چهارشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .