تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
شب؛
آرام آرام و پاورچین...
در دلم جا خوش می كند ،
وقتی میبیند فروغ بودنت
روز
به
روز
كم نور تر می شود
...
این روزها چه دلگیر و بارانیست
من از همه میگریزم و سایه ام از من...
در گریز!
عقربه های گیج زمان ،
چه بیحوصله و گنگ...دور خود می چرخد
انگــــار همه چیز متوقف و لال شده جز صدای مبهم و یكنواخت...
تـ...یـ...ك...تـ...ا...ك...!
...
بیچاره قلبم...
چه دیوانه وار سرش را به سینه ام میكوبد!
و نفسهایم...
یكی در میان و
بـ...ر...یـ...د...ه...بـ...ر...یـ...د...ه
تو را آ...ه می كشند!!!
...
وای بر خوش خیالی عبثی كه سپیدهای بخت برگشته ام را...
سیاه كرده و حالا...
به سادگی ام گستاخانه می خندد!!!
عجیب حس میكنم چه غریبم...
با تن ها...
ولی چه تنهایم!
من تو را همیشه كم دارم...
و خوب میدانم تو نیز تا ابد تنهائی ؛ و مـــــرا...

ع.ب.آسمان
29بهمن1390
3نیمه شب


جمعه بیست و پنجم فروردینماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .