تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
ابرها را یکی یکی
پس می زنم ...
تا آفتاب حضورت نمایان شود

برخیز؛
سرزمین اشغالی تنم را ...
با بوسه های شاعرانه ات
 آزاد کن.
.
.
.
می بینی؟
امروز خورشید...
مقابل چشمان من طلوع کرده است!


عاطفه بابائی(بانوآسمان)

دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .