تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
ردّپای خاطره تا کجاست؟
که خدا اینگونه از دلتنگی آدمیان می گرید؟!
خدایا آرام بگیر
اینجا دخترکی ست که عاشقانه منتظر نگاه توست .
.
.
.
آسمان؟
بیدار شو
تمام زمین خیس است
از اشکهای تو ...!

بانوآسمان


سه شنبه هجدهم مهرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .