تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
لحظه ها...
پر از غربت غروب پائیزی ست
آنقدر که آدم را در خودش مچاله می کند
و ذهن را تاتی تاتی از مقبره ی خاطره ها می گذراند...
چنان آرام و بیصدا تا خاکستر یادها از هم نپاشد!
باد می وزد
وحشی و دریده خو
همه چیز را در خود می پیچد و می پیچد
حتی سایه های روشنی که خیال را دور می زند ...!
آسمان گرفته است
بوی نمناکی ابرها عجیب پیچیده ...
فقط یک تلنگر فاصله است
تا سیرابی اهل زمین... .

عاطفه بابائی(بانوآسمان)
سه شنبه هجدهم مهرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .