تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
گاهی تنها نیاز،
"تنها"ییست...
که همیشه بارِ دردِ بجامانده از "تن ها" را
به دوش می کشد و
... هیچگاه  دم نمی زند.

عاطفه بابائی(بانوآسمان)
مهرگان اهورایی مبارکــ...یکشنبه شانزدهم مهرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .