تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

 دوباره متولد شد
.
.
.
دخترکی که سیب خنده را...
از لبان تو چید.

بانوآســـمان


شنبه هشتم مهرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .