تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
همین كه به تو می اندیشم...
چشمانم تار می شود
و از درون آتشی مرا می بلعد!
كاش باران نگاه مبهوتم...
مرحمی بود
برای دل سوخته ام.
كاش...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

شنبه چهارم شهریورماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .