تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
نیش زبانت سرتاسر تنم را كاویده
و زهر حرفهایت عمق دلم را...
نه!
تقصیر تو نیست
خوش خط و خالی بودی كه
منِ زخم خورده...
در آستین خودم پرورشت داده بودم.

عاطفه بابائی(بانوآسمان)


پنجشنبه بیست و ششم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .