تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
دلم برای بچگی هایم تنگ است
برای آغوشی كه بی منت دربرم می كشید
ساعتهاست از درد روحم
خودم را در آغوش گرفته ام
اما هنوز بیدارم...
بیــــــــــدار...!

عاطفه بابائی(بانوآسمان)
1:30 نیمه شب


پنجشنبه بیست و ششم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .