تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
همیشه گمان بردم از آن منی...
خودم را در آغوشت رها كردم
و دل به گرمای نگاهت سپردم
غافل از اینكه روزی
به سردی از نگاهت سُر می خورم
و به زیر پایت می افتم
آن وقت سهمم سراب عشقت است و
بس.

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .