تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
مرد باش!
برای یكبارم كه شده...
بدون دلیل تراشی حرفت رو بزن.
اصلا بگو خسته شدم دیگه میرم
نه؛
اینم دلیلیه برای خودش.
بگو میرم دیگه كاری با من نداری؟
كه من با تمام سادگی زنانه ام
تو را در آغوش بگیرم
و بگم :
كجا؟منم باهات میام!

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

دوشنبه بیست و سوم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .