تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
كـــاش در پس لـــحظه هـــا...
دیـــوارهای فـــراموشی،
قد می افراشتند...
تــا جـــائی
بـــــــــرای
دلتنگــــــی
نبــــــــــود.

ع.ب.آسمان

یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .