تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
این روزها...
خالی از بودن شده ام
تهی از هرچه بود و نبود
با تلنگری
خواهم شكست...
خدایا؛
بر من ببار...
بگذار از تو پُرشود
جام كوچك تنهایی من.

ع.ب.آسمان
دوشنبه دوم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .