تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
شـ ـ ـ ـ ـكننــــده تر از آینه
دل من بود...
نیـــازی به اینهمه خشونت نیست
یك آه مرا بس بود...
برای
فــ...ــرو
ریختـــ ـن!
حالا از تصویرت فقط تكـــه های درد مانده و
از من قاب زخم خورده ای...
كه رفتنت را به تماشا
گـــذاشـــته است...

ع.ب.آسمان

یکشنبه یکم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .