تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
گاهی دلم برای خودم
تنـ...ـگ میشود...
برای غرور
و دل صبـــــــــورم.
درست زمانی كه حس میكنم
كسی...
دلتنـ...ـگم نیســـت.
انگار توهـــم زده ام اینبار
...
آـــه؛
دوست دارم خودم را بغل كنم!
احساساتم تنها مانده اند...

ع.ب.آسمان


چهارشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .