تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

شـ...ـــكست

این دلم

پـ...ـــوسید

در حسرت و غم

شـ...ـــاد

باش كه از خنده ات

كـ...ـــام

گیرم

و

آرام

بـ...ـــمیرم...

عاطفه بابائی(بانوآسـ...ـــمان)

 
سه شنبه سی و یکم خردادماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .