تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

آنگاه كه آغوشت از آن من باشد...

دنیا را به خودش پس می دهم!

دنیای من توئی...

كه تو را به دنیا هم

نمـــــــــــــی دهم...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

 

 
چهارشنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .