تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

روزگاریست...

زندگی ام ملموس تر شده با آمدنت

فكر اینكه تو را دارم

چقدر آرامم می كند...

وای امیدم...بهانه بودنم

داشتنت مرا از دره های عمیق ناامیدی،

و كابوسهای پرتنش یخ زده از

افكار حجیم شده دردآلود،

چه عاشقانه به سمت نور و روشنی میبرد...

و به سمت آسمانی شدن...

لحظه هایم چه زیبا غرق ستاره شده اند...

اهورای عزیزم...

روزهای مرا پر از مهر كردی و باوری عمیق از بودن

آری...تو كه باشی؛

عاطفه هست..زندگی هست...لبخند هست...

تولدت را جشن میگیرم با قاصدكهائی كه راهی خدا كردم

تا به او بگویند...

محافظت باشد و همیشه همراهت...

خداوندا؛

پسرم را كه تنها دارائی من است به تو می سپارم

در تمام لحظه ها همراهش باش و امیدش

شادی و خنده هایش را عمیق تر كن و نامیرا

مرا از او بگیر اما او را از من نه...

مامان عاطفه(بانوآسمان)

 

"به مناسبت اولین سالروز تولد بهانه زندگی ام"

http://mrahoora.mihanblog.com

 
یکشنبه پانزدهم خردادماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .