تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

وقتی تو میائی ،

من گم می شوم

تو را كه می بینم...تو را كه می بویم

انگار خودم را از یاد می برم

نفسهایت چه حریصانه

مرا در بر میگیرند

و اینچنین در تو نیز گم می شوم

بهای این عشق چیست؟

گم شدن و در تو پیدا شدن...

 

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

 

 

 
پنجشنبه دوازدهم خردادماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .