تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

دنیا آزاد راهیست بی سر و ته!

نه آغاز دارد و نه هیچ پایان...

نه عشقی به میان است و...

 نه دوست داشتن پیداست

مردمانش قصد رفتن دارند...

و چه بی انتهاست سفر بخت برگشتگان

در این آزاد راه...

تنها یك چیز همیشه پا برجاست؛

آنهایی كه رفته اند دیگر باز نمیگردند...

این حقیقتی تلخ است...

پس منتظر نمان تا لحظه ها

زندگی تو را هم ببلعند...

نقطه شروع همان نقطه پایان است

و سپس شروعی دوباره...

به همین سادگی!!!

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

 

***21 خرداد 1385***

 

 

آرام خم شدم و در گوش كودكی كه مرده به دنیا آمده بود، به آهستگی گفتم :"ناراحت نباش...چیزی را از دست نداده ای"!
چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .