تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

غمهایت را به دوش میكشم...

تا...

نعشم را در آغوش خاطرت...

محكم در بر گیری...

شاید دلیلی باشد...

برای...

زندگی دوباره این تن كبـــــــــــــود شده از...

تنهائی...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)
سه شنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .