تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

واژه ها را یک به یک قاب میگیرم...

تا آشفتگی کلمات گیجمان نکنند...

...

به...پاکی...دوستیها...

ای...دوست...

دوست...داشتن...را...

دوست...خواهم...داشت...

حتی...بی...دوست

...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

دوشنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .