تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

فاطمه را اینگونه یافتم من...

                  جنسی از یاس ،پاك و آسمانی...

سرخورده ام که اینچنین پستم...

                  در من نیست این را توانایی...

كه از این بانوی عالم تاب...

                  سر كنم غمنامه های پریشانی...

در دل من همیشه غوغاییست...

                  از حسرت و دردهای همسرایی...

كاش روسیاهی ام تمام میشد...

                  و تمام شعرم از فاطمه بارانی...

انگار با قلبم عجین شده است...

                  این زجه هرساله از رسوایی...

 

با زبانی قاصر...شهادت بانو فاطمه زهرا(س) را به همه عزیزان تسلیت میگم

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

 
شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .