تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

 از تو می ترسم من...

از تو ای تیره تر از شبهایم

از تو می ترسم من...

از تو ای ساده تر  از حرفهایم

چه سكوت سردی...

من  پر از خاطره ای پر دردم

چه خیال محضی...

من پر از حسرت یك همدردم

به خودم می گویم...

این چنین وهم به دل راه مده

كینه را می شویم...

تا دگر غصه به چشم هام نده

از خودم می پرسم...

كه چرا قصه من غمبار است؟

سر كنم این شعر را...

قلب من در پی یك آوار است!

عاطفه بابائی(بانوآسمان)
پنجشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .