تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

معلم

واژه هایت بوی نان میدهند...

چه مطبوع از فراز نشیبهای نامتناهی

ذهنم را به سرچشمه های آب و روشنی فرو میبری...

یادم نبود آن زمان

که بابا آب میداد

بگویم آب را معلم داد و نان را...

نه

همان بابا نان داد...

اینجا هم فداكار باش...

بگذار این برایم خاطره ای باشد

تا تو را به چشم گیرم و پدر را به دندان...!

همین است شاید

که همیشه نگاهم بارانیست و دندانهایم...

 

تو را می ستایم

و همیشه به خدایم می سپارم...

كاش تا ابد دلیل آب و دلیل نانم را

بی دلیل پاسبان باشد...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

 

تقدیم به معلم های فداكار و عاشق
سه شنبه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .