تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

عطر داغ تن تو

 ردپایی جا گذاشت

بر تن خسته و دم كرده من

و دلم را پر داد

از حیا و ایمان

چه جسور از مرز این تن ها گذشت

این حریر نازك شرم و گناه

 

یكدم این قلبم سوخت...

پر شدم از خواستنت ای خوب من

و نگاهم چشم دوخت...

به مسیر چشم تو بر وسعت دریای من

این دلم با شوق، بیتاب تو شد

و نگاهم از نگاهت شد خمار

بوته ای از گل عشق

دست تو كاشت به قلبم اینبار

 

گره سختی خورد

روز ما با نفس در هم ما

و چه زود پایان شد

عمر آغوش پر از حسرت ما...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)
یکشنبه یازدهم اردیبهشتماه سال 1390 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .