تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
   


وقتی دنیای كسی تاریك میشود كه بداند كسی او را نمیفهمد
.
.
.
و این یعنی تنهایی!!!


عاطفه بابائی(بانوآسمان)


سه شنبه چهارم آذرماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .