تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
صبح كه میشود
غنچه های دوستی هم باز میشوند
صرف یك فنجان چای قند پهلوی دلخوشی
كنار باغچه ی صفا بیشتر از هر ثروتی می ارزد....
حالا چه آسمان ببارد چه نبارد!بانوآسمانشنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .