تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشقدلم غمگین است...
از دنیا. از آن مردمانی که عمری با حسادت کنارت بودند
و حالا.....

نگران نباش،
مرگ پایان تو نیست
آغازیست برای تولد دوباره ات
اینبار آنقدر با شکوه متولد شده ای.....
آنقدر در چشم همه بزرگ و بزرگتر شده ای........
و آنقدر ثروتمند که بزرگترین اقیانوس دنیا را به نامت زده اند!!
آسمان چشم آنهایی که دوستت دارند بیادت همیشه بارانی خواهد بود
تو خورشید باش و جاودانه بتــــاب....
تا اب شوند دلهای یخ زده ای که با شیدنت شادمان شدند:(

خیالت آسوده
اوج بگیر...
پر بکش تا بیکران...
آنجا که هر چشمی لایق دیدنت
و هر قلبی لایق لمس کردنت نیست
تو آنقدر بزرگ هستی که حقیر نمیشوی
حتی ذره ای...

راستی؛

در یک صبح پاییزی آسمانی شدنت رقم خورد
ممنون که اجازه دادی "عصر پاییزی "ات غبار اندوه به خود نگیرد
و بیش از پیش از خود بی خودمان نکند!

هنوز یک روز نگذشته که بوی دلتنگی همه جا پیچیده....

روحت شاد مرتضی پاشایی همیشه جاودان ...


درد نوشته ی بانوآسمان


جمعه بیست و سوم آبانماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .