تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
مادر یادآور دلخوشی های خوب كودكیست
كه حتی واژگانش ریشه های درد را می خشكاند
و آغوشش تنها مأوایی ست كه بی چشمداشت
همیشه منتظر كودكانگی های توست
و این یعنی "امنیت"!

مادر تنها دلیل بودن است
كه بدون دستانش آدم در این دنیای شلوغ گم خواهد شد
و این یعنی "آرامش"!
یك مادر به اندازه ی یك دنیاست
اما اگر نباشد دنیا هم جمع شود اندازه ی یك مادر نمیشود
و این یعنی "زندگی"!

عاطفه بابائی(بانوآسمان)شنبه هفدهم آبانماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .