تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
برفــــ...
این دانه های یخ زده از تنهایی،
حاصل بغض های انباشته ی آســـمان است
كه اینچنین سنگـــین میبارد ..
.
بانوآسمان

اولین برف پائیزی امسال هم بارید...
میدانستم پائیز امسال دلگیر تر از هر سال است!
ولی مبارك...چهارشنبه چهاردهم آبانماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .