تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
گـــــاهی باید رفت و رفــت و رفـــت...
تا بفهمی چه كسی بیشـــتر دوستت دارد؛
خودتــ... یا خودش !


بانوآسمان
چهارشنبه چهاردهم آبانماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .