تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق




خـــُـــــــــــــــــدایا...
اینهمه باران ،
آن روز كه آسمانت باید میگریست كجا بود؟

بغضم باز شده تا سر حدّ جنــــــــــون...
كاش هیچ سالی تاسوعا عاشورا ابری نباشد...بارانی نیاید...
میدانی ؟
میترسم كافر شوم !
پس بگو آسمان نبارد...

.

عاطفه بابائی(بانوآسمان)








این روزها به یُمن باران چه دلگیر است...!!!




دوشنبه دوازدهم آبانماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .