تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...


گاها" دل كه بد می شكند
به بعضی ها باید گفت:

می روی؟؟؟؟؟
به سلامت؛
بی زحمت در را هم پشت سرت ببند...!
.

.

بانوآسمان
شنبه دهم آبانماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .