تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
از همه بیشتر آنموقع را دوست دارم كه باران به شیشه میزند...
انگار تویی كه مدام به دلم سر میزنی!!
.
.
.
من یك آسمان عاشقی را با تو خیال كرده ام...بانوآسمان
آسمان كه دلش تنگ شود...
باران كه ببارد...
 زمین میشود آبستن عشق...
و این یعنی "پاییز"

سه شنبه بیست و دوم مهرماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .