تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
دل سراسیمه به من گفت که تو را
بیشتر از دوست ... به اندازه ی یک راز بزرگ
دوست می دارد و من می فهمم
که تو را می خواهد..!
دل من غمگین است
و پر از بیتابی ست
دلخوشی اش این است؛
پشتِ بی خنده ترین احساسش...
گرم ِ لبخندی ز توست .

من به این حادثه دلخوش ترم
که تو هم غرق ِ سعادت باشی
و به این شاخه ی سبز ِ دوستی
لحظه هایت را بیاویزی و دل آسایی...


عاطفه بابائی(بانوآسمان)چهارشنبه بیست و ششم شهریورماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .