تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
دنیایم شبیه بازارهای آخر هفته
غم و شادی اش درهم است
کاش بودنت همیشگی باشد
وقتی نیستی باد هم مرا میشکند...میمیرم
پس همیشه باش تا با نفسهایت زندگی را از سر بگیرم

بانویت...آسمان

مهربانم ،دنیا با تمام وسعتش بدون تو جایی برای زندگی ندارد!سه شنبه بیست و نهم بهمنماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .