تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
زیــــر پلک شب آرام بخواب
می گویند دنیـــا کوچک است
پس فرقی نمیکند کجای این دنیـــایی
مهم اینست که خیره به یک آسمانیم...

بانوآسمان

شنبه نهم آذرماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .