تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
 دلتنگم ...
مثل کودکی که از دستان مادرش آغوش میخواهد
دستانی که از زیر آوار بیرون مانده !
بیجان اما همچنان ...
صمیمی و گرم


بانوآسمان
پنجشنبه نهم خردادماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .