تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

مردِ من؛
بی تو دنیایم تاریـــک ترین گوشه ی جهان میشد
و قلبم سخـــت ترین دیوارِ زمان...
وقتی نگـــاهت میکنم
آنقـــدر برای تو زن میشوم
که حتـّی حاضرم درآغوش لبریزِعشقت بمیرم
مهربانم ...
دوستت دارم
همچون پرنده که آسمان را...
.
روزت مبـــارکــ...

بانویت...آســـمان

جمعه سوم خردادماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .