تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

__

.
.
.
بی آشیان ترین پرنده ی زخمی ِ دنیایی ام که
.
.
فقط حسرتهایش
.
وعده های غذایی ام شده ...!بانوآسمان

پنجشنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .