تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

ایستاده ام...
با تمام افتادن ها و شکستن ها
اما...
نفسم گرفته از...
ازدحام ِ خاطرات شیشه ای بی امان!

بانوآسمان


یکشنبه یازدهم فروردینماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .