تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
چشـــــــــــمانم می سوزند
از بس بالا آورده اند دلتنگی هایم را!
نگران نباش
فقط کمی ویارِ تو را کرده اند
گاهی اگر گوشه چشمی از نگاهت،در کاسه شان بریزی
کورشان نمی کند...
بی اشتهایی روزهای ملالت بارِ تنهـــــــــایی

بانوآسمان

شنبه دهم فروردینماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .