تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
بلاتکلیف مانده ام...
نمی دانم جشن ِ تولد  بگیرم ؟
یا عزای این بودن را...!

بانوآسمان
دوستــ داشتنتــ
بزرگترینــ کادویـــ اینــ سالهاستــ
هرچند... کمیـــ بیـــ وزنــ و تهیــ
میبینیــ؟اینگونهــ قوانینــ فیزیکــ را نقضــ کرده ایــ!...


"بانوی تو ...آســمان"
دوشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .