تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
آری...؛
در دیاری که تنهایی به دیوار قلب آدمکها چنگ میزند...
چقدر راحت
"قهقه " برعکس میشود،
وقتی عروسکی از یک آغوش به آغوشی دیگر پرت میشود.
و صدای
"هق هق" عروسک شکسته را...
فقط باد است که میشنود!

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

دوشنبه هفتم اسفندماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .