تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
روزهای عاشقی میگذرند
پرهیاهو...دلگیر...
و دلم در پس این تنگ غروب
با نگاهم درگیر...
پشت این پنجره ها
چشم زیبای خدا میبارد
و دراین لحظه ی ناب
 دل به باران محبت دارد
هرچقدر مینگرم میبینم
غصه ها هم یک به یک میخندند
سایه ها در پس هم میگذرند
اما آفتاب پراز عطر نفس میماند
...

شنبه بیست و هشتم بهمنماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .