تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

ازدور تماشایت می کنم
دستی تکان بده تا بفهمم مرا می بینی
به ماهیِ فصلهایت قسم
این تنهایی،
سزای چشمان مبهوت و ملتهب آسمان نیست...


چهارشنبه چهارم بهمنماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .