تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

ردّ پایت تا کجاست؟
بیا دراین هوای مه آلود و منجمد
دعوتت کنم به یک فنجان قهوه ی دونفره
که من باشم و تو باشی
و طعم گس یک بوسه ...

بانوآسمان
دوشنبه هجدهم دیماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .